kss.mk
КСС оствари средба со специјалниот советник на Генералниот секретар на Светската конфедерација на синдикати (ИТУК), г-динот Јап Винен