kss.mk
КСС оствари средба со Генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикати (ЕТУК), Лука Висентини