kss.mk
Изјава на Европската конфедерација на синдикати (ЕТУК) за недобивањето датум за преговори