kslegal.eu
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Przedmiotem niniejszej notki jest środek prawny, który przysługuje każdemu podlegającemu prawu polskiemu. „Skarga do Strasburga”, bowiem o niej tu będzie mowa, to skarga, której nie da się znaleźć w którejś z polskich ustaw. Przysługuje ona bezpośrednio na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – popularnie zwanej Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPC), a