kropp.no
Spørsmålsrunde
Tusen takk til alle som sendte inn spørsmål. Det var noen konkrete og noen generelle spøesmål, så noen svar blir kanskje veldig generelle, men det er ofte sånn at "det kommer an på". Hva er det beste og verste med å være naprapat? - Det beste er for min del at man får jobbet med å