kronpsychiatry.com
מי אני - בריאות נפש וחברה
דר׳ שמואל קרון , פסיכיאטר. ניהלתי את המרכז לבריאות הנפש שלוותה עד שנת 2018. קודם לכן שימשתי כראש מחלקת בריאות הנפש בצה״ל. הייתי בין מייסדי האגודה למניעת התאבדויות בישראל ושימשתי כיו״ר שלה. בנוסף שימשתי כמזכיר ...