kronpsychiatry.com
הרפורמה בבריאות הנפש יוצאת לדרך - בריאות נפש וחברה
לאחר שנים של ספקות והיסוסים, האחריות הביטוחית על הטיפול בתחום בריאות הנפש תעבור בשבוע הבא לקופות החולים. השנה החולפת הייתה עבורנו שנה של הכנות אינטנסיביות, ולמרות זאת הרפורמה מתקבלת בשטח במתח וחשש . כמה הערות מהירות: 1.הרפורמה בבריאות...