kronikapress.com
Ministri i Financave tregon sa për qind do të rriten pagat - KronikaPress
Ministri i Financave Bedri Hamza, deklaroi se buxheti i Kosovës për vitin 2018 është buxhet që bazohet në të hyrat reale që do të jenë në vijnë nga disa shtylla. “Projektet më të mëdha e zënë ato kapitale, ku përshihet vazhdimi i ndërtimit të Autostradës për Shkup, Gjilan, rruga për Pejë, Mitrovicë etj. Ka hapësirëRead More