kriminellt.com
Andreas Bromée, Falun
Vid fem tillfällen ha gjort sig skyldig till misshandel samt vid två tillfällen ha gjort sig skyldig till olaga hot