kriblendegleder.no
Vaierkobling KnitPro
3 stk vaierkoblinger Størrelser: 2 x 35 mm 1 x 50 mm Brukes til å koble sammen vaiere, for å gjøre KnitPro rundpinne lengre. Eksempel: 1 vaier, lengde 60 cm + 1 vaier, lengde 80 m + ett sett…