kriblendegleder.no
Hakking – nr 4
Hakkemønster med stavmasker: Kast på nåla, 1VHM, kast på nåla, dra tråden gjennom to masker. Forkortelser: VHM= Vanlig hakkemaske LM= Luftmaske Vinkel: Forskyves en maske mot høyre fo…