kreaktivator.me
Prijave za drugu UpShift radioncu - Kreaktivator
Otvorene su prijave za drugu Upshift radionicu! Ovog puta se fokusiramo na sjeveroistok Crne Gore, a u tekstu možete pročitati više o načinu i uslovima prijave. Krajnji rok za apliciranje je 1. jun 2016. god.