kozadusunce.com
Ortadoğu Çıkmazı İçinde Mezhepler: Selefilik
Bugün Suriye’de, Yemen’de, Filistin’de, Irak’ta ve Ortadoğu’nun birçok yerinde savaşlar devam ediyor. Savaşla birlikte; göç, açlık, yoksulluk, işsizlik, salgın hastalı…