kosmonauta.net
Satelity malują dokładny obraz aktywności statków morskich
ESA pomogła urzędom morskim w śledzeniu o 70% więcej statków oraz trzykrotnym zwiększeniu satelitarnego monitoringu pozycji statków względem tego, co było możliwe wcześniej.