kosmonauta.net
Proxima 1/2018 – reaktywacja
Na początku lutego został opublikowany pierwszy tegoroczny numer Biuletyn Obserwatorów Gwiazd Zmiennych PROXIMA. Zachęcamy do lektury!