kosmonauta.net
Siódmy lot ślizgowy VSS Unity
Jedenastego stycznia rakietoplan VSS Unity wykonał siódmy lot ślizgowy. To pierwszy lot tego pojazdu od sierpnia 2017.