kosmonauta.net
Postępy prac nad Space Launch System (kwiecień 2017)
Firma Boeing poinformowała ostatnio o statusie prac prowadzonych w Michoud Assembly Facility (MAF) nad częściami głównego członu nowej rakiety NASA.