kosmonauta.net
Kratery księżycowe po misjach kosmicznych
Poszukiwanie nowych kraterów na powierzchni Księżyca przynosi czasem ciekawe rezultaty – szczególnie gdy mowa o tych stworzonych przez człowieka.