kosmonauta.net
Animacja lotu rakiety New Glenn
Firma Blue Origin zaprezentowała 7 marca animację lotu rakiety New Glenn oraz odzyskania pierwszego stopnia.