kosmonauta.net
ODYSSEUS II – Europejski Konkurs Kosmiczny
Do lipca 2017 trwa Europejski Konkurs Kosmiczny Odysseus II, który poświęcony jest tematyce związanej z badaniami kosmicznymi