kosmonauta.net
Pierwsze obserwacje Ceres z orbity
Sonda Dawn rozpoczyna regularne obserwacje Ceres z orbity.