kosmonauta.net
Pierwszy polski satelita naukowy – znaczek pocztowy
Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy oraz kopertę FDC upamiętniające pierwszego polskiego satelitę naukowego.