kosmagazin.com
Nema poređenja Praje i Dražena - Praja je bio bolji - KOS magazin
Naš čitalac iz Hrvatske, potpisan pseudonimom Souly, poslao nam je originalan prilog o Draženu Dalipagiću, i najavio još ovako zanimljivih tekstova o velikim ex-Yu zvezdama. Sudba kleta sustigla me u septembru 1990. godine, i nakon što sam par godina uspješno izbjegavao služenje JNA aterirah u Sarajevo, i onda Lukavica, i Čiča i Seljo, i moradoh