kosmagazin.com
Feljton Kićanović (1):  Amerikanac iz Čačka - KOS magazin
Vozovi prolaze nam svima, a džukele laju na bilo kojoj geografskoj kombinaciji duljine i širine. Vozovima i džukelama počeo sam ja svoju priču životnih putovanja, vozovima i železnicom počinju je mnogi od nas. O džukelama ću nešto više pred sam kraj ovog putopisa, ali znajte da vlakovi i željeznica korijenima su mnogih istraživanja i priča