kosmagazin.com
Boško Đokić: Duci i Džile - KOS magazin
Kolumnicu ću podeliti, kao nožem, na dva dela, koja samo naizgled ništa ne spaja. Davno sam naumio da prozborim koju o Duciju Simonoviću, doktoru basketa pre prava i filozofije. Baš stoga što ga nema na proslavama zlatnih godišnjica, otvaranjima hala i terena, na raznim finalima, funkcijama. Zluradi kažu da se ne odaziva, realni da ga