kosmagazin.com
Boško Đokić: Dilema ili trilema? - KOS magazin
Letnja srpska košarka pretvorila se u nagvaždanje dve vremešne komšinice, sa velikim, raspuštenim, ali prirodnim grudima i brčićima ”ala Erol Flin’ ‘- o tome da li je novopečena mlada sa prvog sprata u četvrtom ili šestom mesecu trudnoće? Odnosno – zaludan pop i jariće krsti, pa da pođemo redom, taksativno u više tačaka oko čije