kosciolodkupiciela.com
Gość z Polski -Pastor Edward Lorek - Kościół Odkupiciela Greenpoint NY
Pastor Edward Lorek – w 1981 roku został pastorem w Wapienicy, zaś w 1982 roku ordynowanym na prezbitera. Był jednym z inicjatorów powołania Kościoła Zielonoświątkowego w RP, w którym przez dwie kadencje piastował funkcję zastępcy Prezbitera Naczelnego. Od 2005 jest pastorem zboru „Filadelfia” w Bielsko-Białej. W kadencji 2012–2016 był prezbiterem na Okręg Południowy i członkiem Naczelnej Rady…