kosarga.pl
USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli