kosarga.pl
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 147 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1007. U S TAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece DZIAŁ I Księgi wieczyste Rozdział 1 Przepisy o prawach jawnych z księgi wieczystej Art.