kosarga.pl
USTAWA  z dnia 20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej
USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ©Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 tj. Dz.U. 2017 poz. 827 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie