kosarga.pl
USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
U S TAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz.U. 1995 133 poz. 654 U S TAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę