kopahus.org
Människa | Köpa hus
Människa (Homo sapiens) är en art av släktet Homo som tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen…