kooshagroups.ir
حمل کننده بیمار کوشا
گروه فنی کوشا قوی ترین و اولین مرکز تولید کننده حمل کننده بیمار در کشور می باشد . این گروه با توجه به تکیه بر دانش کادر فنی و تحقیق و توسعه خود محصولاتی با کیفیت در زمینه تجهیزات کمک حرکتی ارائه نموده است . این محصول یکی از تجهیزات کمک