kooshagroups.ir
بالابر خانگی Home lift گروه فنی کوشا
خیر . بالابر خانگی Home lift احتیاج به چاله بالابر ندارد . خیر . احتیاج به فضایی برای موتور خانه ندارد . خیر . این محصول در فضای های که محدود و کم هستند نیز قابل نصب می باشد . خیر . احتیاج به هیچ نوع جوشکاری نمی باشد . سازه این