kool.eraharidus.ee
Roald Johannson külastab mitut kooli ja uurib, mis on sildi «erakool» taga.
Ehkki kooliharidus on Eestis tasuta, eelistavad paljud vanemad oma lapsed panna tasulisse erakooli. Miks see nii on ja mis neis koolides toimub? Kas erakoolid on tõesti nii erilised ja kas neis käi…