kooka.org
#day164
Sair do registo habitual. Às vezes sabe bem.