konsten.net
Sverdrup och Segerberg på Aura
Tidens gång är i fokus för utställningen Ouroboros i Krognoshuset. Ordet har betydelsen av en orm eller drake som biter sig själv i svansen. Bilden som har använts som tankefigur av allt från forntida egyptier till alkemister är en symbol för universums återkommande natur där liv skapas ur död och förstörelse. Metaforen med ormen som äter upp sin egen svans för att leva vidare i en evig cykel av återfödelse kan appliceras på tillvarons repetitiva vardagslunk där årstiderna avlöser varandra. När ett år har gått tar oundvikligen ett annat vid. Årets första dag brukar inte vara en vacker syn. Resterna från […]