konsten.net
Susanne Johansson på Galleri Magnus Karlsson
Susanne Johanssons nya utställningen är en säregen resa mellan fiktion och verklighet. Hon målar i en tradition som hämtar sin näring från klassiska uttryck och genrer: porträtt, natur och stillebenliknande kompositioner. Men det är något främmande med hennes bilder, något som vänder dem ut ur de ibland snäva ramar som traditionen kan ge. I naturbilderna smälter människa och landskap samman till en helhet som inte alls känns vare sig romantisk eller realistisk. På samma sätt som kroppar och ansikten kan förefalla omfamnade av lövverk och trädstammar kan de lika väl uppfattas som utsatta för en absorptionsprocess som inte är helt […]