konsten.net
Skillnaden mellan att ha fritid och att inte vara i tjänst
Av: Lars-Erik Hjertström Lappalainen När jag började skriva konstkritik var det i Konsten.net, 2004 eller 2005. Den stora, faktiskt avgörande skillnaden för mitt skrivande då och nu är att inga uppdrag fanns, vilket innebär att man går runt och tittar innan man får för sig att något ska skrivas. Det är på många sätt en fördel. Om man inte tittar för att skriva, utan bara för att ta sig igenom en dag på bästa sätt, ser man bättre. En riktigt bra dag leder fram till att man får lust att skriva någonting – om man kan! Vilket man inte alltid […]