konsten.net
Per Mårtensson på Elastic Gallery
En av det abstrakta måleriets konceptuella hörnpelare har alltid varit ett leverera en tolkning av verkligheten som inte kan reproduceras genom exempelvis en kameralins. Det abstrakta formspråket har så att säga vaccinerat måleriet mot konkurrens från andra medier med anspråk på att säga sanningen om den värld vi betraktar. Detta har varit på gott och ont. Det abstrakta måleriet har kunnat odla sin egenart i fred, men samtidigt riskerat att marginalisera sig själv i en strikt internestetisk diskurs. Per Mårtensson tar ett annorlunda grepp om denna problematik. Hans målningar i serien Damage Control är svartvita skapelser som till synes friktionsfritt […]