konsten.net
Paweł Althamer på HAM i Helsingfors
Paweł Althamers utställning I (am) är konstnärens första separatutställning i Norden. Det är frågan om ett omfattande retrospektiv med verk från tre årtionden i de forna tennissalarna på den översta våningen i HAM, Helsingfors konstmuseum. Betoningen ligger på skulpturala självporträtt, men även filmer och scenografiskt laddade installationer. De ärliga och sårbara självporträtten visar hur Althamer ständigt söker sig själv och efter ytterligare mening; i mystiken, i människorelationer samt genom att töja på medvetandet med hjälp av droger. En rutschbaneskulptur mitt i utställningen liknar mest en predikstol men är populär bland barn. Bredvid står konstnären avbildad i trä likt en nutida Kristusfigur. […]