konsten.net
Oskar Hult på Anna Bohman Gallery
En av den belgiske konstnären Raoul De Keysers sista utställningar hette ”To Walk”. Jag kommer att tänka på den titeln när jag ser Oskar Hults nya målningar hos Anna Bohman. För de är liksom i rörelse. Ofixerade. På strövtåg bland måleriska utseenden. Jag tilltalas av hur direkt och ömsint målningarnas inbördes särdrag förflyttar sig mellan dem. Det handlar mer om en gemensam ton och hållning än rena yttre likheter. Målningarna ”söker sig själv och varandra”, enligt galleritexten. I Hults bilder ser jag ett slags obestämda ornament och torrt skimrande färgfördrivningar. Kvistar, mark och dimma återkommer. Prickar och skrap med penseln. […]