konsten.net
Omhänging på Moderna museet
Konstmuseets exponering av konsten rör sig mellan två poler, menade litteraturvetaren Stephen Greenblatt: mellan resonance och wonder. Alltså, antingen sätta in konstverket som ett dokument i en kulturhistorisk kontext eller också bara låta det lysa i sin egen förunderlighet; det är alltid en svår balansgång. Vid sin nystart lutade Nationalmuseum åt det första alternativet men vred det ytterligare ett snäpp i form av uppfostrande skyltar som reducerar verkens mångtydighet och rikedom. Konstverkens lyskraft störs dessutom av att de trängs med konsthantverkssamlingen så att salarna kommer att likna trånga visningsrum på auktionsfirmorna. Den nya hängningen på Moderna museet kryssar mellan de […]