konsten.net
Meta Isæus-Berlin på Waldemarsudde
”En mental labyrint”, kallar Meta Isæus-Berlin mixen av installationer, måleri och skulptur hon visar på Waldemarsudde. Och förser besökarna med en kraftfull kompass i utställningstiteln – Nattlogik. Ytterligare navigering erbjuder katalogen. Och i den nyutgivna boken Tidskapslar lotsas läsaren i bild och text genom alla konstnärens installationer. Isæus-Berlin skriver själv nära, okonstlat och poetiskt om tillblivelseprocesser. Perspektiv och förskjutning är andra ledord i konstnärskapet. Ständigt ger Isæus-Berlin den välkända tillvaron en knuff. Ruckar på. Osäkrar. Bortom det vanliga, vardagliga träder osett fram. Osynligt görs synligt. Välbekant och inte. Känt och okänt. En värld av andra lagar. Privata och universella. Laddat […]