konsten.net
Konstfack, Stockholm: Vårutställning 2009 (12/5-24/5)
På årets vårutställning har man för första gången valt att visa alla kandidat- och magisterelever i Konstfacks lokaler vid Telefonplan. Magistereleverna håller till på höglagret medan kandidater visas i huvudbyggnaden. Planläggningen är löst uppdelad program emellan och distinktionerna känns som sig bör meningsfulla fast i många fall inte helt uppenbara. Som man kan förvänta sig tänjer flera av elevernas arbeten på gränserna för hur vi vanligtvis väljer att kategorisera objekt och implementera deras tillhörighet till någon form utav disciplin. Ett gott exempel är “Growing chair” av Michel Bussien, där vegetation sammanstrålas med möbeldesign i ett försök att på ett modernt […]