konsten.net
Konstens frågeformulär # 61: Anastasia Ax
Anastasia Ax, work in progress, 2017 Beskriv din konst med tre ord: Intuitiv, omedelbar och flyktig. Hur ser din arbetsprocess ut? Rätt så olika. Mina platsspecifika installationer bygger jag upp på plats, gärna med material från stället jag befinner mig på. Installationen genomgår en serie förändringar under utställningens gång. I ett första skede bygger jag upp objekt och sedan handlar processerna som följer om att bryta ner dessa former. Spåren efter min akt skapar en ny plats med nya betydelser och möjligheter. Jag samlar gärna bitar från mina installationer för att återanvända i senare projekt. Det handlar om cykliska förlopp, […]