konsten.net
Konstens frågeformulär # 58: Ola Åstrand
Ola Åstrand, graffiti från Södra Förstadsgatan i Malmö 1977 Beskriv din konst med tre ord: Kommunikativ, personlig, oberoende. Hur ser din arbetsprocess ut? Den ser annorlunda ut nu. Jag är långsammare i medelåldern och gör om en del gamla verk. Men annars arbetar jag både spontant och metodiskt. En idé kan komma snabbt men ta månader att genomföra för att slutligen dras ner i ett kaos innan den fungerar eller blir något helt nytt. Vad inspireras du av? Böcker, lösryckta meningar och ord. Felläsningar och den visuella motsvarigheten. Inte av annan konst. Vilka bilder har du omkring dig där du […]