konsten.net
Konstens frågeformulär # 122: Patrik Elgström
Patrik Elgström, installationsbild från Skymmer och Ser på Konstakademien 2019, fotografier ur serien OBSTACLE Beskriv din konst med tre ord: Svart och vit och inget där emellan. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag arbetar i en dokumentär tradition, med det menar jag att jag rör mig i en faktisk miljö det som vi skulle kunna kalla verklighet. En plats kan ha en stor betydelse och göra intryck på mig, jag försöker fotografera det. Genom rörelse kartlägger och inventerar jag min omgivning. Jag går in i platser som ett sätt att förstå genom en fysisk upplevelse. En förståelse av vad jag […]