konsten.net
Konstens frågeformulär # 114: Erik Sjödin
Erik Sjödin, “Vi bär fortfarande på elden”. Eldsoppa i samarbete med Askim Escape Pod och Hjällbo fritidsgård, 2018 Beskriv din konst med tre ord: Undersökande, mångdisciplinär och tematisk. Hur ser din arbetsprocess ut? Jag har ett antal ämnen som jag arbetar med sedan en tid tillbaka. Jag gör en hel del research om dessa, på internet, i böcker och i form av studiebesök av olika slag. Parallellt så funderar jag på idéer som kunde vara intressanta att genomföra, men jag gör oftast inte något av dem förrän det dyker upp ett sammanhang som jag kan delta i. Då jobbar jag […]