konsten.net
Johan Scott på Galleri Olsson
Utställningar på Galleri Olsson är så gott som alltid sparsmakade. Den relativt lilla utställningsytan används med omsorg och elegans. Även denna gång handlar det om ett sparsmakat urval med ett fåtal verk. Den koncentrerade presentationen är som den japanska versformen haiku, som säger mycket i få ord. ”Om det där som natten upplyser” är den poetiskt suggestiva och svindlande vackra titeln på den pågående utställningen med nya verk av Johan Scott. Det är också den enda verbala ramen för de abstrakta målningar som saknar individuella namn. Det finns således inga extra nycklar till dessa kompositioner som inte föreställer någonting, […]